Neste terceiro programa da sexta tempada entrevistaremos s Silvia Longueira Directora da Fundación Luís Seoane. E como sempre a Axenda  Senior, coas últimas noticias da Universidade e  ADAYEUS.