Neste último programa da 5ª tempada imos a Santiago de Compostela para ver como está a programación artística deste ano Compostelán e tamén como espera a hostalería este evento